Giải thưởng và chứng nhận IDM đã đạt đượcZDNet
Biên tập viên đánh giá.

CNET
Biên tập viên đánh giá.

VolFTP Awards 2003.

SoftLandMark
Đánh giá 5/5.

FileHungry
Đánh giá 5/5.

RocketDownload
Đánh giá 5/5.

File Transit
Đánh giá 5/5.

Digital Sea
Biên tập viên đánh giá.

WebAttack.com
Đánh giá 5/5.

Global Shareware
Đánh giá 5/5.

SofoTex
Đánh giá 5/5.

5star Shareware
Đánh giá 5/5.

UKwares Awards
Đánh giá 5/5.

List Soft
Người dùng đánh giá.

List Soft
Biên tập viên bình chọn.

Cnet rating
Đánh giá 5/5.

UKwares
Awarded Best of the best.

Soft Awards
Biên tập viên đánh giá.

Shareware river
Đánh giá 5/5.

The file transit
Đánh giá 5/5.

cnet download.com
Biên tập viên đánh giá.

Final Download
Đánh giá 5/5.

TopShareware.com
Đánh giá 5/5.

TopShareware.com
Biên tập viên bình chọn.

softodrom

Popular Shareware
Đánh giá 5/5.

Popular Shareware
Biên tập viên đánh giá.

ABCdatos.com
programa de la semana

ONEKIT
Đánh giá 5/5.

Version Tracker
Đánh giá 5/5.

List Soft
Người dùng đánh giá.

Shareup.com
Người dùng đánh giá.

filegalaxy.com
Đánh giá 5/5.

EZ Goal
10/10 rating.

Hotlib
Award Gold.

ITPRO Downloads
Top 5 đánh giá.

Soft For All
Đánh giá 5/5.

soft32.com
Đánh giá 5/5.

Brother Soft
Đánh giá 5/5.

WorldSSP.net
Đánh giá 5/5.

Download2you.com
Đánh giá 5/5.

Soft@Mail.ru
Đánh giá 5/5.

softpedia.com
Đánh giá 5/5.

Softpile.com
Đánh giá 5/5.

FindApp.com
Đánh giá 5/5.

Bluechillies.com
Đánh giá 5/5.

SmartDownloads.net
Đánh giá 5/5.

Softnew.ru
Giải vàng.

DownloadBlast.com
Biên tập viên đánh giá.

FileFlash
Đánh giá 5/5.

goldenshareware.com
Đánh giá 5/5.

mostshareware.com
Biên tập viên bình chọn.

Đánh giá 5/5.

Đánh giá 5/5.

Đánh giá 5/5.

Đánh giá 5/5.

Đánh giá 5/5.

Đánh giá 5/5.

Đánh giá 5/5.

Đánh giá 5/5.

Đánh giá 5/5.

Đánh giá 5/5.

Đánh giá 5/5.

Logo Tonec Inc